kids club


Poziom KIDS to poziom, na którym 3-5 latkowie odkrywają świat w nowy sposób, za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które, jeśli jest odbierane pozytywnie, zaowocuje chęcią dalszej nauki.To zdobywanie wiedzy poprzez gry i zabawy, a także, dla niektórych dzieci, pierwszy kontakt z rówieśnikami.

Rolą nauczyciela jest stymulowanie procesów poznawczych dzieci i rozbudzanie w nich ciekawości oraz przygotowanie lekcji w taki sposób, by mali uczniowie chętnie brali w niej udział i nie zdążyli się zmęczyć.

Lekcja, która trwa 30 minut (i wydłuża się z wiekiem dziecka), składa się z kilku punktów zwrotnych, tak by cały czas podtrzymywać zainteresowanie dzieci. Kursanci, którzy rozpoczynają naukę w wieku 3-5 lat dużo łatwiej przyswajają wiedzę na kolejnych poziomach, a ich nie do końca ukształtowany aparat mowy ułatwia wymowę obco brzmiących dźwięków. Po ukończeniu kursu dzieci potrafią przedstawić się, reagują na polecenia oraz posługują się słownictwem z różnych zakresów.

Dzieci, które zaczynają naukę w wieku lat 3 i 4 przechodzą przez 4 poziomy zaawansowania w grupach Kids. Na każdym kolejnym poziomie wprowadzane są nowe elementy leksykalne i gramatyczne oraz powtarzane te, które dzieci już przyswoiły. Dzieci nagradzane są obrazkami*, nie ocenami.kids planet British Academy fun learning

Na poziomach 1-3 rozwijane są przede wszystkim umiejętności słuchania i mówienia, a także umiejętności psychomotoryczne dzieci. Na poziomie 4 dzieci zaczynają naukę pisania po śladzie. Począwszy od poziomu pierwszego dzieci poznają święta i obyczaje celebrowane w krajach anglojęzycznych, co przyczynia się do szerokiego rozwoju intelektualnego młodych kursantów a także do rozbudzania wrażliwości na inne kultury.

Podczas każdej lekcji dzieci wykonują przynajmniej jedno zadanie, które jest nagradzane obrazkami (mogą to być pomniejszone karty do kolorowania).

Małe dzieci charakteryzuje przede wszystkim potrzeba słuchania, brak umiejętności czytania i pisania lub niewielki rozwój tych sprawności oraz nieumiejętność pracy własnej. Oznacza to, że w pracy na tym poziomie istotne jest osłuchiwanie dzieci z językiem obcym poprzez opowiadania, bajki, wiersze, piosenki, kasety audio i wideo, gdyż to właśnie poprzez słuchanie nauczyły się one swego ojczystego języka. Istnieje także potrzeba wprowadzenia do nauki mówienia, ale możliwości są tu często ograniczone do typowych zwrotów, prostych zdań i mowy naśladowczej w postaci piosenek i rymowanek.

Na tym poziomie nauczania ważniejszy jest sposób pracy niż jej wymierny efekt. Istotne znaczenie ma w tej grupie wiekowej motywacja do nauki, stanowiąca fundament dalszej wieloletniej pracy niż widoczne efekty językowe.

Ze względu na cechy rozwojowe dzieci nauka języka angielskiego musi być ukierunkowana na rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa. Słownictwo zaś musi być wprowadzane nie w izolacji, lecz w prostych zdaniach, co stanowi zarazem wprowadzenie do sprawności mówienia. Nauka nie ma charakteru systematycznego, a jest to raczej osłuchiwanie się z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podstaw pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem. Dzieci charakteryzuje także stała potrzeba zabawy i fizycznej aktywności.

Wynika stąd, że w nauce musi dominować zabawa językowa. Nauka musi być oparta na aktywności, ruchu, gimnastyce, elementach reagowania całym ciałem. Stosowanie gier i zabaw w nauczaniu języka obcego ma na celu łączenie produkcji językowej z czynnościami motorycznymi.

Aktywność językowa musi być wielostronna i współwystępować z takimi działaniami jak rysowanie, kolorowanie, wycinanie, klejenie, zabawy ruchowe. W pracy z dziećmi wykorzystuje się różne formy ekspresji: teatralną, plastyczną, muzyczną.

źródło: edux.pl


Dlatego też zajęcia w naszej szkole prowadzone są w miłej, sprzyjającej pracy atmosferze z wykorzystaniem wspomnianych wyżej elementów. Lektor nie jawi się jako groźny nauczyciel, ale jako partner inicjujący fascynujące zabawy w języku angielskim.

kids planet British Academy Learning it

facebook_page_plugin